ANBI/Non-Profit Status

Stichting Desert Lion Conservation Foundation  KVK 65571428

(trading as Vanishing Kings Foundation)

Doelstelling

De Stichting heeft tot doel de laatste woestijnleeuwen van Namibië te beschermen. Met behulp van verschillende middelen, waaronder documentatie van de leeuwen, wil zij het publiek bewust maken van het behoud van deze unieke soort en de gevaren die er zijn. De Stichting is betrokken bij veldwerk en wetenschappelijk onderzoek naar de woestijnleeuwen, en naar de problematiek rondom mens-leeuw conflict. De Stichting werft daarbij fondsen voor The Desert Lion Trust van Dr Philip Stander, en bijbehorende projecten, die zich inzetten voor het behoud van woestijnleeuwen.

Beleidsplan

The Desert Lion Conservation Foundation streeft ernaar voldoende fondsen te werven om het behoud van woestijnleeuwen te garanderen. Door voorlichting te geven aan de lokale bevolking en het internationale publiek door middel van media, streeft de stichting ernaar positieve ontwikkelingen aan te brengen voor de bescherming van de unieke populatie woestijnleeuwen van Namibië.

De Stichting streeft ernaar een betrouwbare en effectieve basis te vormen voor The Desert Lion Trust, en bijbehorende projecten, waarbij de voorname focus ligt op het vinden van oplossingen voor het conflict tussen mens en leeuw.

De Stichting staat voor ethische, non-politieke, en ecologisch gegronde wetenschappelijk onderzoek naar de woestijnleeuwen en hun leefomgeving.
Daarbij staat respect voor de natuurlijke omgeving en begrip voor de lokale mensen die hier leven, voorop.

De Stichting is tegen enige vorm van trofeeën jacht op de grote katten van Afrika. Zij zal hier nooit financiële ondersteuning toe verlenen.
Echter, de Stichting zal alleen financiële ondersteuning verlenen aan projecten die voldoen aan de ethische eisen van de Stichting, en die volledig zijn toegewijd aan de bescherming van woestijnleeuwen.

Doel op korte termijn:

Maak gebruik van succesvolle documentaires zoals “Vanishing Kings – Lions of the Namib” en “Vanishing Kings II – Desert Lion Legacy” door middel van premières en presentaties om fondsen te genereren voor de Desert Lion Trust in Namibië om mens-natuur conflict effectief te kunnen bestrijden en mensen voor te lichten;
maak gebruik van sociale media, zoals Facebook, om een wereldwijd publiek op de hoogte te brengen van de Stichting, en daarbij mensen aan te moedigen donaties te doen voor The Desert Lion Trust in Namibië;
verlenen van financiële ondersteuning aan The Desert Lion Trust en IRDNC, om een pilot project te ondersteunen om mens-leeuw conflict op een intensieve en efficiënte manier te bestrijden;
verlenen van financiële ondersteuning aan Dr Philip Stander, de wetenschapper die al 20 jaar zonder persoonlijke inkomsten onderzoek doet naar de woestijnleeuwen. Deze financiële ondersteuning wordt gegeven in de vorm van een pensioen en medische kosten.

De Stichting heeft de DVD rechten van “Vanishing Kings” films gedoneerd aan The Desert Lion Trust, zodat alle inkomsten van de DVD verkoop direct naar het behoud van de woestijnleeuwen gaat. De Stichting streeft er daarbij naar een voorbeeld te zijn voor wildlife filmmakers om natuurfilms te produceren met tot doel natuurbehoud en bescherming te garanderen.

Bestuurssamenstelling

Marjolein Duermeijer – Voorzitter
Will Steenkamp – Penningmeester
Lianne Steenkamp – Secretaris

Geregistreerd adres:

Grevelingenstraat 32-2
1078 KR Amsterdam

RSIN:

8561 66 996

Beloningsbeleid

De Stichting bestaat uit drie bestuurders die werken op vrijwillige basis. Zij ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, maar gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie worden vergoed.

Uitgeoefende activiteiten

De Stichting heeft, in samenwerking met The Desert Lion Trust en IRDNC, een pilot project opgezet wat gericht is op het effectief bestrijden van mens-leeuw conflict in de omgeving van Tomakas dat valt binnen de ‘Purros Conservancy’ in Namibië. De Stichting heeft Rodney Kasaona hiervoor als ‘lion guardian’ aangesteld, waarbij stichting leden Will en Lianne Steenkamp intensief met Rodney in zijn woongebied hebben gewerkt, waar conflict tussen mens en leeuw een dagelijks probleem is. Zij hebben Rodney training gegeven in radio telemetry, efficiënte satelliet communicatie, het observeren en interpreteren van het gedrag van leeuwen, en het adviseren van de plaatselijke bevolking om hun vee zo effectief mogelijk te beschermen, onder andere door het vee aan het eind van de dag terug te brengen naar de ‘kraal’ (een omheining voor vee) om predatie te voorkomen.
Bovenstaand pilot project is uitgegroeid tot een groots opgezette organisatie bestaande uit diverse Lion Rangers, waaronder Rodney Kasaona, die door IRDNC en The Desert Lion Trust getraind en opgeleid zijn.
De Stichting heeft een sponsor gevonden die twee 4×4 auto’s heeft gedoneerd aan The Lion Rangers.
De Stichting heeft een aantal activiteiten uitgeoefend met als doel de lokale bevolking voorlichting te geven over leeuwen. Zo heeft het een aantal van de lokale mensen in Tomakas betrokken bij het vernieuwen van een satelliet band bij een van de leeuwen dat dichtbij hen leeft. Voor ’t eerst zijn deze mensen in de gelegenheid geweest een leeuw van zo dichtbij te zien, het aan te raken, en daarbij inlichting te krijgen over het leven van een leeuw. De Stichting hoopt daarbij te bereiken dat de lokale bevolking meer begrip zal krijgen voor de leeuw en de waarde die het heeft voor de toeristen sector.
De Stichting heeft het dagelijkse leven van de lokale bevolking in beeld gebracht, en wat zij ervoor doen om hun vee veilig te houden en daarmee conflict te voorkomen. Dit video materiaal wordt gebruikt voor PR en fondswerving en heeft tot doel de positieve ontwikkelingen te laten zien die vanuit de lokale bevolking komen om conflict te vermijden.
De Stichting heeft ondersteuning gegeven aan het maken van een tweede Desert Lion documentaire, waarbij het conflict tussen mens en leeuw nauw in beeld is gebracht. Deze documentaire dient onder andere het publiek te voorzien van een duidelijker beeld van het werkelijke probleem en hoe dit in de toekomst vermeden kan worden.
De Stichting heeft Dr Philip Stander gesponsord in het schrijven een gedetailleerd boek over de Desert Lions. Het boek is een combinatie van wetenschap en entertainment, waarin Dr Stander’s onderzoekswerk van 30 jaar op een persoonlijke manier naar voren wordt gebracht.
De Stichting sponsort kids magazine ‘Pako’, een magazine speciaal gericht op kinderen in alle omstreken van Namibië, om hen voorlichting te geven over de fauna en flora in hun land. Op initiatief van The Vanishing Kings Stichting wordt er nu ook een kids magazine in Zambia uitgebracht, genaamd ‘Kalata’.

Toekomstige activiteiten

De Stichting wil zich voornamelijk richten op educatieve voorlichting over natuurbehoud aan jongeren en kinderen in Namibië, door middel van social media, magazines, en audiovisuele middelen. Het zal onder andere kids magazine ‘Pako’ blijven ondersteunen, en het magazine regelmatig voorzien van artikelen en foto’s van Desert lions.
De Stichting zal, in samenwerking met andere instanties, de nodige fondsen werven om The Lion Rangers via The Desert Lion Trust te kunnen blijven ondersteunen.
De Stichting zal The Desert Lion Trust blijven voorzien van apparatuur dat noodzakelijk is om het onderzoek voort te blijven zetten.

Balans van baten en lasten:

Overzicht & Jaarverslag 2021

De Vanishing Kings Foundation bestaat uit een klein aantal vrijwilligers, waarvan wildlife filmmakers en natuurbeschermers Will en Lianne Steenkamp de voornaamste rol innemen, zowel betreft het inzamelen van fondsen, de sponsoring van projecten, en het ondernemen van veldwerk en assistentie van research in samenwerking met The Desert Lion Trust voor de woestijnleeuwen in Namibië.

Het jaar 2021 was een jaar waarbij geen actieve ondersteuning en werk in het veld mogelijk was, vanwege COVID-19, waardoor niet naar Namibië gereisd kon worden.

De belangrijkste bezigheden in dit jaar waren financiële support verlenen aan wetenschapper Dr Philip Stander van The Desert Lion Trust, alsmede een sponsoring aan het educatieve ecologische Kids Magazine Pako, in Namibië.

Financiële stand van zaken

Ontvangsten van de Stichting bestaan uitsluitend uit donaties en giften van particulieren. Het financiële jaar 2021 eindigde met een eigen vermogen van E2013,- waarvan een donatie was ontvangen van net boven E1000,-. De kosten dit jaar waren de bankkosten, de kosten voor het onderhouden van de website, en de online betalingsservices Mollie en Paypal. Er waren geen schulden of openstaande financiële verplichtingen. Ook was er geen sprake van lonen en/of salarissen, aangezien alle werkzaamheden binnen de Foundation worden uitgevoerd door vrijwilligers.

Toekomstplannen

De Stichting heeft geen winstoogmerk en wordt in staande gehouden door een klein groepje vrijwilligers. De Stichting streeft ernaar om in de eerste instantie voldoende fondsen te werven om dan in één keer een aanzienlijke sponsoring te kunnen doen aan een noodzakelijk of vooraanstaand project omtrent het behoud van de woestijnleeuwen in Namibië. Zodoende kan het inzamelen van fondsen overgaan naar het opvolgende jaar, omdat de Stichting afhankelijk is van particuliere donaties en giften die over het algemeen kleinschalig zijn. Een donatie is over het algemeen tussen 10 en 50 Euro. Zodra er voldoende fondsen geworven zijn, wordt een specifieke sponsoring gedaan, waarbij de voornaamste focus gericht is op de research en werkzaamheden van The Desert Lion Trust, en het educatieve Kids Magazine Pako. De reden hiervoor is dat de Stichting van mening is dat de research die uitgevoerd wordt door The Desert Lion Trust, alsmede de educatie voor de jonge generatie over natuurbescherming, beiden van grote waarde zijn voor het behoud van de kleine populatie woestijnleeuwen in Namibië.